مشخصات آگهی

✅ ماشین سازی توان صنعت طراح و سازنده ماشین آلات صنایع بسته بندی و فیلر مایعات رقیق و غلیظ
تبلیغات تلگرام- کانال تلگرام - تبلیغات در تلگرام- تلگرام فارسی هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.

شماره :1480
383بازدید
1396/06/21

Unknown column 'p.show_contacts' in 'field list' SQL=SELECT p.ads_type,p.name,p.show_contacts,p.id,p.mobile,p.phone,p.ads_type,p.modified,p.publish_down,p.featured,SUBSTR(p.full_text, 1, 200) as full_text,p.fullname, a.id AS agentid, a.name AS agent, a.user AS user, t.name AS type_name, p.type AS typeid, i.standard, i.thumb, i.title,t.alias AS type_alias, d.title as ads_type_title, d.adsicon_small as adsicon_small FROM (dos_hp_properties AS p) LEFT JOIN dos_hp_agents AS a ON p.agent = a.id LEFT JOIN dos_hp_prop_types AS t ON p.type = t.id LEFT JOIN dos_hp_featured as f ON f.property = p.id LEFT JOIN dos_hp_photos as i on i.property=p.id LEFT JOIN dos_adsfees as d on d.alias=p.ads_type WHERE ((i.ordering=1) or (i.ordering is null)) AND p.published='1' AND p.approved='1' AND t.published='1' AND (type='62' OR type='19' OR type='20' OR type='21' OR type='22' OR type='23' OR type='24' OR type='25' OR type='26' OR type='27' OR type='28' OR type='29' OR type='30' OR type='31' OR type='32' OR type='33' OR type='34' OR type='35' OR type='36' OR type='38' OR type='40' OR type='41' OR type='43' OR type='45' OR type='46' OR type='48' OR type='50' OR type='52' OR type='54' OR type='63' OR type='56' OR type='59' OR type='61') group by p.id ORDER BY p.publish_down < NOW(), p.featured DESC,p.priority DESC,p.modified DESC LIMIT 0, 17
تازه های گروه بندی تلگرام
موردي يافت نشد